Omgevingswelbevinden, wat is dat nu precies. Een heel concreet knagend voorbeeld!

Ik wandel geregeld langsheen onze kustlijn. Ik ben er deels opgegroeid. Vandaag haalde Mariakerke en enkele andere steden opnieuw het nieuws. Het onderwerp de “klifs in Mariakerke en Bredene”. Wie in het binnenland wordt kent het fenomeen nauwelijks, maar … en toch dienen wij hhet de nodige aandacht te schenken. Waarom? Dit heeft naast klimaatsverandering, niet alleen een impact op onze gezondheid maar voornamelijk op ons welbevinden. Onbewust of bewust heeeft dit fenomeen een impact op hoe wij onze omgeving ervaren of zien veranderen.

Ik wandel geregeld langsheen onze kustlijn. Ik ben er deels opgegroeid. Vandaag haalde Mariakerke en enkele andere steden opnieuw het nieuws. Het onderwerp de “klifs in Mariakerke en Bredene”. Wie in het binnenland wordt kent het fenomeen nauwelijks, maar … en toch dienen wij hhet de nodige aandacht te schenken. Waarom? Dit heeft naast klimaatsverandering, niet alleen een impact op onze gezondheid maar voornamelijk op ons welbevinden. Onbewust of bewust heeeft dit fenomeen een impact op hoe wij onze omgeving ervaren of zien veranderen.

De eerste kliffen op onze stranden zijn gevormd. Sommige zijn iets kleiner dan een meter, maar wie heel goed kijkt merkt dat het aantal kubiek zand dat weerom verdwenen is overnacht, best indrukwekkend is. Bij elke zware storm waait en spoelt er zand weg. Vroeger kwam het voort tijden de springtijden, op eerdere vaste periodes op de tijdskalender. Nu zie je dit fenomeen veel meer.

Wie goed kijkt ziet dat er zand weg is door de klifvorming, maar vele stranden zijn weer afgevlakt en tonen een ingrijpend kleurverschil.

Burgemeesters aan de kust maken zich terecht zorgen en roepen de Vlaamse regering op om meer structurele oplossing aan te bieden dan de jaarlijkse zandophopingen, die veel belastingsgeld kosten.

Indien dit fenomeen erger wordt, en laat ons eerlijk zijn Vlaanderen kent de problematiek maar heeft op vlak van uitvoering een gigantische inhaalbeweging voor zich. Wat heeft dit nu met welbevinden te maken. Indien onze omgevnig ingrijpend veranderd, door de impact van de zee, dan veranderd ons welbevinden onbewust en vervolgens bewust en dit zal een ilpact hebben op ons sociaal en persoonlijk welbevinden. Hoe? Wel tijd om beleidsmakers te adviseren wat noodzakelijk is wil men het welbevinden van de bewoners en hun kust blijven waarborgen, Tenslotte hebben we maar 64 kilometer kustlijn.

Meer info nodig?