Eerste Council of Well-Being Wisdom

WellBeingDesign organiseerde dit jaar zijn eerste Council of Wellbeing Wisdom, te Roeselare, met als doel om practitioners en ervaringsdeskundigen uit verschillende wellbeing disciplines samen te brengen. Door gelijkgestemden met kennis en gedrevenheid rond  well-being te verenigen, creëren we een overlegorgaan die ons begeleid en feedback geeft bij de ontwikkeling van verschillende well-beingpijlers.

De wereld verandert in een ongelooflijk tempo. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om  onze waarden te behouden, geaard te blijven en de wetenschap van wellbeing na te streven zoals WellbeingDesign dit voorop stelt. Op  multidisciplinair niveau staan verschillende onderwerpen geagendeerd, met als doel ervaringen en kennis uit te wisselen. In de eerste ontmoeting werd gekeken naar verschillende vormen van samenwerking en het delen van kennis. Wijsheden uit verschillende interessegebieden of verworven uit professionele ervaringen worden gedeeld. We plannen de komende maanden om samen projecten te realiseren, waarbij we ervaringen en belevingen kunnen aanbieden.

Het doel van de overlegmomenten  is ook het creëren van een netwerk van mensen, die zich bewust zijn van de waarden van Well-being, met als doel Well-being te promoten in verschillende sectoren, gaande van Spa & Wellness, tot de Health & Care-sector en tot het bedrijfsleven in het algemeen.

De eerste bijeenkomst bleek een succes en we hebben afgesproken elkaar weer te zien op zaterdag 1 februari 2020 in Zottegem.

Meer info nodig?