Moeten we ons zorgen maken over de aangekondigde besparingen door Vlaamse Overheid op preventie? En, of!

Jaren geleden verscheen reeds literauur die zowel de toekomstige economie als de nabije maatschappij verbond met well-being. Wat merken wij vandaag? Dat er weinig tot niets op een doordachte en gestructureerde manier is doorgesijpeld naar het beleid van regeringen in de Europese Unie, laat staan in in Vlaanderen. 

Daar waar het Vlaamse regeringsakkoord nog gewag maakt over investeringen in preventie en gezondheidszorg, merken wij een totaal onaansamenhangende communicatie en een tegenstrijdige aanpak.

In de voorbije weken zijn al een paar stemmen opgegaan hoe er wordt ingehakt op het gezondheids- en zorgbeleid, en besparingen worden doorgevoerd, net daar waar ze broodnodig zijn. De weg van de curatieve aanpak, ligt totaal niet in de lijn van een vooruitziende, betekenisvolle visie in onze steeds sneller evoluerende maatschappij.

Willen wij er voor zorgen, dat gezondheid en welbevinden van de burgers waarborgen, ook op het vlak van veerkracht en levensstijl, dan hadden wij al lang het pad moeten kiezen voor maatregelen inzake de promotie van preventie en levensstijl, en meer specifiek in de zorgsector, als in het onderwijs. Ja-wel!

Voor WellBeingDesign is dit ook de enige rationele weg. Elke euro die je investeert in preventie zal het beslag op de uitgaven van de ziekteverzekering verminderen. De Vlaamse overheidsaanpak (en federale overheid) lijkt nog altijd de weg in te slaan van het – wel zeer – korte termijn denken. Dergelijke besparingsmaatregelen, hebben niet alleen een generationele impact, ze leggen ook een zeer zware hypotheek op sociaal welzijn en welbevinden, en dus op omgevingswelbevinden. Dat we miljoenen zouden moeten investeren in preventie, lijkt de evidentie zelf. De knabbels die men er wil op besparen zijn dan ook zeer verontrustend. Het sluit ook aan bij de visie dat de overheid nog altijd inzet op zorg van zieken, en niet op gezondheidszorg, laat staan op welbevinden.

Zelfs in de afdeling preventie, legt men steeds meer het accent op screenings en scan, wat in se goed is, maar preventie gaat veel breder, ook in het onontgonnen terrein van welbevinden en leefstijl.

De zelfmoordcijfers in Vlaanderen stijgen, de stijging van non-communicable diseases (NCD’) , obesitas en diabetes stijgt, de eenzaamheidsgraad is sterk verontrustend, stress, burn-, bore- en brown-out zijn allemaal omnipresent in België, … In deze velden niet investeren, is zorgwekkend. Ook al stelt de Vlaamse overheid dat er een groeibeleid is voorzien tussen 2020-2024, stelt zich de vraag of dit algemeen welzijnsbeleid voldoende is. Naar onze bescheiden mening niet.

Het wordt tijd dat men naar gezondheid en welbevinden voor alle mensen van alle leeftijden op een andere manier begint te bekijken.

WellBeingDesign hoopt hiermee welbevinden en gezondheid samen op de kaart te zetten, vooral in licht van veerkracht, leefstijl en preventie. 

Meer info nodig?