Teambuilding over en rond Omgevingswelbevinden

WellbeingDesign organiseerde een succesvolle Teambuilding Wellbeing in Verbinding in Merendree Oost-Vlaanderen op 18 mei 2022 voor een team van 20 leden van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). In het Bestuursorgaan van dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van de provincie Oost-Vlaanderen, gemeentebesturen, verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht, recreatie en erfgoed. Het thema van de Teambuilding was Welbevinden in Verbinding, met enerzijds een onderdeel rond Natuur en Voeding, en anderzijds een onderdeel Natuur en Omgeving. Aan de teambuilding namen de ambtenaren deel van deze organisatie en enkele vertegenwoordigers van provincie en gemeentebesturen.

Meer info nodig?