Derde Council of Wisdom

WellBeingDesign organiseerde dit jaar zijn derde Council of Wellbeing Wisdom, op 10 maart 2020 te Kuurne, met als doel om practitioners en ervaringsdeskundigen uit verschillende wellbeing disciplines samen te brengen. Door gelijkgestemden met kennis en gedrevenheid rond de wetenschap van well-being te verenigen, creëren we een overlegorgaan die ons begeleid en feedback geeft bij de ontwikkeling van verschillende well-beingpijlers.

De wereld staat voor één van zijn grootste uitdagingen in de voorbije 75 jaar.Dit thema wijzigt deels onze agenda, met het groeiend besef dat onze volgende vergadering via streaming zal verlopen. Op  multidisciplinair niveau staan verschillende onderwerpen geagendeerd, binnenlandse projecten in de zorgsector en de wellness-sector en ook twee buitenlandse projecten met bedrijven. In de derdeontmoeting werd gekeken naar verschillende vormen van samenwerking en het delen van kennis. 

Het doel van de overlegmomenten isook het creëren van een netwerk van mensen, die zich bewust zijn van de waarden van Well-being, met als doel de Wetenschap van Welbevindente promoten in verschillende sectoren, gaande van Spa & Wellness, tot de Health & Care-sector en tot het bedrijfsleven in het algemeen.

De derde bijeenkomst bleek weerom een succes! We hebben afgesproken elkaar weer te zien op een later te bepalen datum, gezien wij aan de vooravond stonden van de Covid-19 pandemie.

Meer info nodig?