Levensstijl is voor WellBeingdesign de weg naar een gezonder leven en welbevinden

Levenstijl geneeskunde kent al een tijdlang zijn opmars, maar breekt moeilijk door. Zolang, naar onze bescheiden mening geen synergie komt tussen traditionele geneeskunde en innovatieve, preventieve gezondheidszorg, hebben wij nog een lange en dure weg af te leggen. De Dalai Lama, formuleerde het ooit als volgt: “… Because man sacrifices his health in order to make money. He then sacrifices money to recuperate his health. And then man is so anxious about the future that man does not enjoy the present; the result being that man does not live in the present or the future; man lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived …”

Levensstijl als medicijn, is een boek van medisch antrololoog Prof. Reginald Deschepper en draagt bij aan de betere bewustwording op het gebied van gezond leven. Op 5 maart 2020 gingen we daarom luisteren in Howest University of Applied Sciences in Brugge, naar lezing van Prof. Deschepper. Een langer en gelukkig leven door het volgen van zeven pijlers.

WellBeingDesign heeft in de voorbije jaren de 8 pijlers voor de optimalisatie van een betere gezondheid en beter welbevinden in kaart gebracht. Gezonde voeding, beweging, stress-reductie… positieve mindset om ook ,niet-overdraagbare aandoeningen (NOA’s) te doen dalen. We leven inderdaad langer en de vraag die zich stelt hoe waarborgen en optimaliseren wij een langer leven. Tijdens de avond werd oa. gesteld dat sommige NOA’s omkeerbaar zijn/ WellBeingDesign durft deze stelling niet in de mond nemen.

WellBeingDesign is een platform rond de wetenschap van welbevinden en gezondheid, en wij hopen het belang van preventie en positieve gezondheidszorg, en de kennis rond welbevinden aan te reiken, waardoor de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties verbetert.

Meer info nodig?